Tekst alternatywny
ul.Robotnicza 72e
53-608 Wrocław
Tel/fax: 71 79 00 680
Tel.kom.: 508 271 271


sofitech@sofitech.pl
inwestycje@sofitech.pl
NIP: 897-17-33-985
REGON: 020605443
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000289960
Wysokość kapitału zakładowego: 215.000,00 PLN.


Tekst alternatywny
Tekst alternatywny